NHÀ MÁY KÍNH NỔI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Bình Dương
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 350.000 tấn/ngày
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 350.000 tấn/ngày

Địa điểm: Bình Dương

Phạm vi Công việc: Thiết kế và các dịch vụ khác.