NHÀ MÁY SAMSUNG

Địa chỉ: Khu CN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 14.66 HA
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 14.66 HA

Địa điểm: Khu CN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Phạm vi Công việc: - Thiết kế và các dịch vụ tư vấn khác