NHÀ MÁY XI MĂNG THĂNG LONG

Địa chỉ: Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: Nhà máy công suất 6.000 tấn clinker/ngày tương đương 2,3 triệu tấn xi măng /năm.
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: Nhà máy công suất 6.000 tấn clinker/ngày tương đương 2,3 triệu tấn xi măng /năm.
Địa điểm: tỉnh Quảng Ninh
Hợp tác Quốc tế cùng Công ty Polysisus – Cộng hòa Liên bang Đức.
Phạm vi Công việc: 
- Thiết kế công trình và thiết kế san nền
- Lập Dự toán, tổng dự toán công trình