SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: TP Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 4 triệu lượt khách/1 năm
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 4 triệu lượt khách/1 năm

Địa điểm: TP Đà Nẵng

Phạm vi công việc: Thẩm tra, thiết kế.