Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát

17:18:55 - 31/07/2018 - Số lần xem: 696

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Giang làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/08/2018 thay thế Trưởng Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hải Đường có đơn từ nhiệm.

Nội dung chi tiết Công bố thông tin xin vui lòng download ở đây

Kết luận cuộc họp Ban kiểm soát ngày 31/7/2018 xin vui lòng download tại đây