[Thông báo] V/v gián đoạn mạng do kế hoạch đấu chuyển hạ ngầm cáp CMC trong hai ngày T7 và CN (24,25/08)...

16:47:02 - 22/08/2019 - Số lần xem: 490

Văn phòng công ty xin thông báo với các đơn vị trực thuộc đang làm việc tại số 10 Hoa Lư Thứ 7 và Chủ Nhật đường truyền Internet tại tầng 8 sẽ gián đoạn do kế hoạch đấu chuyển hạ ngầm cáp quang của nhà cung cấp dịch vụ internet CMC.

Văn phòng công ty xin thông báo với các đơn vị trực thuộc đang làm việc tại số 10 Hoa Lư như sau:

Trong hai ngày Thứ 7 (từ 6h sáng đến 15h chiều) và Chủ Nhật (từ 6h sáng đến 20h tối) (ngày 24,25/08/2019) đường truyền Internet tại tầng 8 sẽ gián đoạn do kế hoạch đấu chuyển hạ ngầm cáp quang của nhà cung cấp dịch vụ internet CMC.

Vì thế các đơn vị cần làm thêm T7 hoặc CN tại công ty vui lòng báo kế hoạch trước ngày T7 và liên hệ bộ phận IT (0932280183 gặp An) để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo.