Thông tư số 07/2011/TT-BXD

04:14:54 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1167

Mã tài liệu: 07/2011/TT-BXD

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Thông tư số 07/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

Ngày 28/6/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BXD về hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2011

Download tai: www.moc.gov.vn/site/moc/legal

 

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: