Thư mời các tổ chức tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn

16:19:44 - 03/01/2018 - Số lần xem: 662

Xây dựng phương án thoái vốn và lộ trình thoái vốn do VNCC đang nắm giữ tại công ty VCC

Nội dung bao gồm :

1- Thư mời

2- Tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn tư vấn lập phương án thoái vốn

Chi tiết xin download tại đây