TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VIETTEL

Địa chỉ: Số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư: 2700 tỷ đồng
Quy mô dự án: - 03 khối nhà cao từ 20-30 tầng nổi, 03 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng: 162.000m2
Chủ đầu tư: Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel
Website:

 

Tên Công trình:

Dự án Trụ sở làm việc kết hợp nhà ở CBCNV công ty VIMECO

Quy mô xây dựng

- 03 khối nhà cao từ 20-30 tầng nổi, 03 tầng hầm
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 162.000m2

Địa điểm thực hiện

Số 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Tên chủ đầu tư

Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

Tổng mức đầu tư

2700 tỷ đồng

Các công việc tư vấn cho dự án

 Lập dự toán thiết kế kỹ thụât, dự toán thiết kế bản vẽ thi công