TRỤ SỞ VĂN PHÒNG PVFC TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 13.000M2 sàn XD; 18 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 13.000M2 sàn XD; 18 tầng
Địa điểm: Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình