TRỤ SỞ VIETCOMBANK

Địa chỉ: TP Hà Nội
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 22 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 22 tầng

Địa điểm: TP Hà Nội

Phạm vi công việc: Thẩm tra, thiết kế.