TRUNG TÂM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 9 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 9 tầng

Địa điểm: thành phố Đà Nẵng

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình.

http://vcc.com.vn/upload/admin/image/cong%20trinh%20dan%20dung/trung-tam-phat-thanh-tt-da-.jpg