TRUNG TÂM THỊ XÃ MƯỜNG LAY - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
Thời gian thực hiện: Năm 2009
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 30 ha
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)
Website:

Tên Công trình:

Quy hoạch xây dựng Trung tâm thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Quy mô xây dựng

30 ha

Địa điểm thực hiện

Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Tên chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC)

Tên gói thầu

Quy hạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Thời gian thực hiện hợp đồng

Năm 2009

Dịch vụ tư vấn

 Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
 Lập thiết kế BVTC hạ tầng kỹ thuật

Giá trị dịch vụ tư vấn