TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHÚ YÊN

Địa chỉ: Phú Yên
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 8 tầng
Chủ đầu tư:
Website:

Quy mô: 8 tầng

Địa điểm: Phú Yên

Phạm vi công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình.