TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

Địa chỉ: Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện: 2010
Tổng vốn đầu tư: 216 675 000 000 VNĐ
Quy mô dự án: Công trình có diện tích 70.000m2, bao gồm các hạng mục phục vụ công tác dạy và học như: Khu nhà 4 tầng của khối hành chính quản
Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh
Website: nvc-bn.edu.vn

 

CHỦ ĐẦU TƯ : Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh  Quảng Ninh

Tên Công trình:

Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ

Quy mô xây dựng

Công trình có diện tích 70.000m2, bao gồm các hạng mục phục vụ công tác dạy và học như: Khu nhà 4 tầng của khối hành chính quản trị; khu giảng đường, thư viện, hội trường, khu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú của học viên và nhà công vụ giáo viên…

Địa điểm thực hiện

Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Tên chủ đầu tư

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh  Quảng Ninh

Tên gói thầu

Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tất cả các hạng mục còn lại

Tổng mức đầu tư

216 675 000 000 VNĐ

Thời gian thực hiện hợp đồng

Năm 2010

Dịch vụ tư vấn

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Giá trị dịch vụ tư vấn

3 685 000 000 VNĐ