Công bố thông tin 02 09/2/2015

01:09:50 - 20/11/2015 - Số lần xem: 1132

Công bố thông tin 02 09/2/2015

Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam công bố thông tin về việc: Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Nghị quyết tải tại đây