Công bố thông tin số 05/CBTT-VCC ngày 14/03/2023

14:15:27 - 14/03/2023 - Số lần xem: 318

Công bố Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây