Công bố thông tin số 22/CBTT-VCC ngày 20/10/2022

11:33:20 - 20/10/2022 - Số lần xem: 358

V/v: Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VCC năm 2022 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCC năm 2022.

Chi tiết xin vui lòng Download tại đây