Góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

12:33:38 - 29/07/2023 - Số lần xem: 480

Ngày 28/7 vừa qua các kỹ sư của VCC đã tham gia Hội thảo trực tuyến tại Phòng họp số 01 Trụ sở công ty để góp ý vào Dự thảo sửa đổi QCVN QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Hội thảo do Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức. Hội thảo được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Là cơ sở quan trọng để tháo gỡ vướng mắc

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh cho biết, trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những tăng trưởng vượt bậc, các hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội diễn ra sôi động. Tuy nhiên, song song với hoạt động đó, tình hình cháy nổ cũng đang diễn ra rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và con người.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người và cho công trình, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã nhanh chóng có nhiều chỉ đạo, lãnh đạo, đặc biệt là trong công tác xây dựng hệ thống pháp luật về PCCC.

Cho đến thời điểm này, hệ thống pháp luật về PCCC của Việt Nam tương đối đầy đủ và đồng bộ, có đủ các công cụ để đảm bảo an toàn cháy cho mọi lĩnh vực, trong đó có an toàn cháy cho nhà và công trình.

Các văn bản pháp luật có thể kể đến như Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 40/2013/QH13; Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ 10/1/2021 (thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP)…

Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Hồng Hải điều hành phần đóng góp ý kiến.

Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Hồng Hải điều hành phần đóng góp ý kiến.

Về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình thường xuyên được sử dụng gồm có: QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn về trạm bơm nước chữa cháy; QC VN 03:2021/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy; QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình…

Theo Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh, trong lĩnh vực xây đựng, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đã có đầy đủ hàng lang pháp lý, hành lang kỹ thuật để thiết kế, thi công, nghiệm thu, vận hành công trình để đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ nếu như có hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn bất cập trong khâu ban hành và thực thi các quy định về PCCC trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC. Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; làm rõ nguyên nhân để có giải pháp bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh; nhanh chóng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát các vướng mắc, bất cập từ các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến công tác PCCC mà Bộ ban hành hoặc xây dựng nội dung để Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, đặc biệt là QCVN 06:2022/BXD được ban hành ngày 30/11/2022, có hiệu lực từ ngày 16/01/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng và Bộ Công an cũng đã phối hợp tổ chức, đối thoại theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan; chủ động giải thích, hướng dẫn, ghỉ nhận những bất cập trong tiêu chuẩn quy chuẩn để sửa đổi, bổ sung.

Sau khi tổng hợp toàn bộ những khó khăn liên quan đến QCVN 06:2022/BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ, cụ thể là Viện Khoa học công nghệ xây dựng tiến hành rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD nhằm đảm bảo tính khoa học, thực tiễn phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Viện Khoa học công nghệ và xây dựng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện lấy ý kiến, tập hợp các vướng mắc trên thực tế để tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của QCVN 06:2022/BXD trên cơ sở khoa học, cập nhật phù hợp với thực tế áp dụng.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh mong muốn, thông qua Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD lần này, các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều ý kiến để việc sửa đổi, bổ sung diễn ra hiệu quả hơn, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sửa đổi phải phù hợp với thực tế áp dụng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Cao Duy Khôi giới thiệu về dự thảo sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD.

Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Cao Duy Khôi giới thiệu về dự thảo sửa đổi lần 1 QCVN 06:2022/BXD.​

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Hiệp hội, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo.

Trình bày nội dung dự thảo sửa đổi lần 1 của QCVN 06:2022/BXD, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Cao Duy Khôi cho biết, có 4 nội dung lớn mang tính định hướng được các đơn vị có liên quan tiến hành soát xét, sửa đổi lần này.

Theo đó, về điều chỉnh phạm vi áp dụng, các nhà ở kết hợp kinh doanh chiều cao dưới 25m được đề nghị đưa sang tiêu chuẩn nhà ở kết hợp kinh doanh. Được biết, loại nhà trên khi xây dựng thường là nhà ở riêng lẻ, sau đó cải tạo kinh doanh nên khó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn. Như vậy, không thể phá vỡ hệ thống, cấu trúc, nguyên lý chung của Quy chuẩn để đáp ứng riêng các đối tượng này. Bên cạnh đó, đề xuất không áp dụng Quy chuẩn cho các công trình phục vụ giao thông vận tải và nông nghiệp và phát triển nông thôn do không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tiến hành phân cấp mạnh hơn cho các địa phương về quyền ban hành các quy chuẩn địa phương thay thế cho các yêu cầu của QCVN 06:2022/BXD (vẫn phải tuân thủ hệ thống phân loại kỹ thuật về cháy của Quy chuẩn), phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

Bổ sung các quy định về pháp lý và kỹ thuật, các tài liệu viện dẫn, tiêu chí đánh giá để người thiết kế có thể thiết kế an toàn cháy gắn với điều kiện cụ thể của công trình (thiết kế theo công năng). Mặt khác, các thiết kế này được đề xuất chỉ cần thẩm duyệt theo quy định pháp luật nhằm cắt giảm thủ tục hành chính.

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên phát biểu tại Hội thảo.

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên phát biểu tại Hội thảo.

Cải tạo sửa chữa sẽ được thu hẹp phạm vi, đồng bộ với Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. Các nội dung kỹ thuật khác về thoát nạn, ngăn cháy lan, chữa cháy, kết cấu, bảo vệ chống khói, khoang cháy và số tầng cao sẽ được bổ sung thêm các yêu cầu cụ thể gắn với đối tượng theo tính nguy hiểm cháy và thực tiễn xây dựng ở Việt Nam…

Nhận định về công tác PCCC hiện nay, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên cho rằng, các chủ đầu tư liên tiếp gặp khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến công tác thiết kế, thẩm duyệt, áp dụng quy định PCCC. Việc sửa đổi, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đặc biệt là QCVN 06:2022/BXD sẽ giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Theo bà Duyên, dự thảo lần 1 sửa đổi QCVN 06:2022/BXD đã có nhiều điểm mới, tuy nhiên cũng cần xem xét, cân nhắc về việc cắt giảm một số công trình; cần nghiên cứu thêm về các tiêu chuẩn cho phép áp dụng đồng bộ; các quy định phải phù hợp với thực tế khi doanh nghiệp, cá nhân áp dụng…

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Nguyễn Văn Đệ, đơn vị sửa đổi QCVN 06:2022/BXD cần quan tâm đến các công trình cũ, quy định cũ, công trình đang sử dụng. Những công trình mới cần phải áp dụng tốt các quy định, đảm bảo an toàn về PCCC. Các công trình cũ đã được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định cần phải được kiểm tra, có khuyến cáo rõ ràng về an toàn cháy.

Về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp cho rằng, đơn vị sửa đổi cần tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến chữa cháy và cứu nạn, bố trí thang chữa cháy tòa nhà; bổ sung thang máy chữa cháy bên ngoài tòa nhà; thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn của địa phương; khả năng thực thi khi áp dụng đồng bộ với tiêu chuẩn nước ngoài…

Kết luận tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Vũ Ngọc Anh cho biết, đơn vị tham gia sửa đổi sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp tham dự Hội thảo. Đồng thời sẽ tiếp tục lấy ý kiến bằng văn bản, tổng hợp và sớm ban hành dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD để giải quyết vướng mắc trong thời gian tới.

(Nguồn Yến Mai - Báo Xây Dựng)