Hôm nay ngày 28/06/2024, Lễ trao quyết định bổ nhiệm 04 Phó giám đốc các đơn vị.

18:40:42 - 28/06/2024 - Số lần xem: 145

Hôm nay ngày 28/06/2024, Tại phòng họp số 01 Trụ sở công ty, Tổng giám đốc VCC đã trao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc các đơn vị : TT Tư vấn XD Môi trường; TT TVXD Dân dụng và Đô thị; TT QLDA, Giám sát, khảo sát và KĐXD; TT Hạ tầng cơ điện 2

Chùm ảnh Lễ trao quyết định bổ nhiệm cho 04 Phó giám đốc đơn vị.

Quyết định bổ nhiệm số 33/QĐ-VCC chi tiết xin vui lòng Download tại đây

Quyết định bổ nhiệm số 34/QĐ-VCC chi tiết xin vui lòng Download tại đây

Quyết định bổ nhiệm số 35/QĐ-VCC chi tiết xin vui lòng Download tại đây

Quyết định bổ nhiệm số 36/QĐ-VCC chi tiết xin vui lòng Download tại đây