Dự án của chúng tôi
Dự án của chúng tôi
Dự án của chúng tôi
Next
Next

Next

Thư viện ảnh

Thư viện hình ảnh hoạt động xã hội, cộng đồng. Hình ảnh hoạt động thi công, giám sát các dự án

> Xem toàn bộ

Đôi lời về chúng tôi

Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) là doanh nghiệp loại I có trên 40 năm hoạt động. Tiền thân của Công ty là Viện thiết kế Công nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng (năm 1969-1993), sau là Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (1993-2007). Tháng 5 năm 2007 được chuyển thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiêp và Đô thị Việt Nam.