BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 175

Địa chỉ: Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 175

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH

QUY MÔ: 1.000 GIƯỜNG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BVTC VÀ DỰ TOÁN.