KHU Z756 - QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 200 đường 3-12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 30 TẦNG, 323.400 M2 SÀN
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU Z756

QUY MÔ: 30 TẦNG, 323.400 M2 SÀN

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 200 ĐƯỜNG 3-12, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: LẬP PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC; LẬP DỰ ÁN; THIẾT KẾ CƠ SỞ; THIẾT KẾ BVTC