HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: LÔ CT11 - KHU ĐÔ THỊ NAM ÁN KHÁNH, TP. HÀ NỘI
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư:
Website:

TÊN DỰ ÁN: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

ĐỊA ĐIỂM: LÔ CT11 - KHU ĐÔ THỊ NAM ÁN KHÁNH, TP. HÀ NỘI

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THIẾT KẾ CƠ SỞ; THIẾT KẾ BVTC