KHU LIÊN HỢP THỂ THAO VÙNG TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: TP. BUÔN MA THUẬT, TỈNH ĐẮK LẮK
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 44 HA; SÂN VẬN ĐỘNG 30.000 CHỖ, NHÀ THI ĐẤU, BỂ BƠI
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU LIÊN HỢP THỂ THAO VÙNG TÂY NGUYÊN

QUY MÔ: 44 HA; SÂN VẬN ĐỘNG 30.000 CHỖ, NHÀ THI ĐẤU, BỂ BƠI

ĐỊA ĐIỂM: TP. BUÔN MA THUẬT, TỈNH ĐẮK LẮK

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: LẬP QUY HOẠCH; LẬP PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC; LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ BVTC