NHÀ THI ĐẤU BẮC GIANG

Địa chỉ: TP. BẮC GIANG, TĨNH BẮC GIANG
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 4.000 CHỖ NGỒI
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: NHÀ THI ĐẤU BẮC GIANG

QUY MÔ: 4.000 CHỖ NGỒI

ĐỊA ĐIỂM: TP. BẮC GIANG, TĨNH BẮC GIANG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT; LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH