KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG

Địa chỉ: HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 1.566,33 HA
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VSIP HẢI PHÒNG

QUY MÔ: 1.566,33 HA

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN THỦY NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: HỢP TÁC QUỐC TẾ CÙNG TƯ VẤN SURBANA - SINGAPORE