KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP TRÀNG CÁT

Địa chỉ:
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP TRÀNG CÁT

QUY MÔ: 900 HA

ĐỊA ĐIỂM: TP. HẢI PHÒNG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ: 1/2000 & 1/500