KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án: 325 HA
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM - HẢI PHÒNG

QUY MÔ: 325 HA

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT; LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT