KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN

Địa chỉ: HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
Thời gian thực hiện:
Tổng vốn đầu tư:
Quy mô dự án:
Chủ đầu tư:
Website:

DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN

QUY MÔ: 985,5 HA

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN DUY XUYÊN VÀ HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM

LĨNH VỰC DỊCH VỤ: QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ: 1/2000 & 1/500