Hoạt động công ty

  • Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018

    10/05/2018 - Số lần xem: 241
    Sau đây là các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 gồm có: 1 - Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên công ty VCC năm 2018 Xin vui lòng download tại đây 2 - Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên công ty VCC năm 2018 Xin vui lòng download tại đây 3 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ...
  • Gặp mặt các cán bộ hưu trí VCC nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018

    01/02/2018 - Số lần xem: 351
    Hôm qua 01/02/2018, Nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, Công ty VCC tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí đã từng sống, làm việc và cống hiến và tạo dựng nên thương hiệu VCC.